Introduktion till Flaggfotboll

Introducera Flaggfotboll

Flaggfotboll är enkelt att lära och enkelt att spela. Inomhus spelar du 3 mot 3, 4 mot 4 eller 5 mot 5. Utomhus går det bra att spela upp till 7 mot 7. Den här lektionen visar grunderna i 4vs4/5vs5 inomhus och är ett bra sätt att förklara grundreglerna i amerikansk fotboll.

Utrustning: amerikansk fotboll, gympaband/lekband, (samt 1 axelskydd och 1 hjälm)
Tid: 10-15 minuter
Mål: Lära sig grunderna i amerikansk fotboll för anfall och förstå hur flaggfotboll fungerar.
Förberedelse: Se till att du startar/snappar på ett ställe där du kan utnyttja linjerna på golvet i gympasalen eller på planen där ni är.

Hjälm och Axelskydd
Har du hjälm och axelskydd med dig. Ta gärna fram en elev (förslagsvis tjej eller någon som kan stå stilla) och

 1. be dem ta på sig axelskyddet
 2. Förklara att med axelskyddet tacklas man. Peka på axelklaffarna

 3. Be ta på hjälmen

 4. Förklara att hjälmen är till för att skydda huvudet, inte TACKLAS!! Skadar nacken...

Be henne sätta sig ned med de andra och ta av sig. Förklara att vill de lära sig tacklas så gör man det i en förening för säkerhets skull. Idag ska vi lära oss flaggfotboll, amerikansk fotboll utan tacklingar och skydd.

Starta spelet
Placera eleverna framför dig.

 1. Förklara att i amerikansk fotboll ska man föra bollen från ena sidan till andra samtidigt som du håller i bollen. Oftast över ett streck in i målområdet som kallas "End zone" på engelska.

 2. Förklara vad som är andra sidan hos er. Det finns oftast en linje som passar för det. Är det en liten sal, använd väggen som målområde och att du bara behöver hålla i bollen och röra i väggen för att det ska bli "poäng". Blir lite fel, men ett helt OK alternativ.

 3. Förklara att alla i anfallet startar på ett kommando "t.ex HUT" och att alla som anfaller måste stå stilla tills bollen rört sig.

 4. Ta upp en elev, ställ henne/honom framför och ge henne bollen. Be henne lägga bollen framför sig och vända sig mot "publiken". (Du står 2-3 meter bakom)

 5. Be henne snappa bollen till dig (Bredbent, framåtböjd, en hand på bollen och kasta bollen mellan benen på HUT (eller GÅ).

 6. Säg Down (Startaren böjer sig framåt och sätter ena handen på bollen
  Set, HUT. (Eller Klara, Färdiga, GÅ)

 7. På HUT kastar Startaren bollen till dig.

 8. Fånga bollen som kastas till dig.

Göra en snap - Fokusera på att kasta bakåt så den andre kan fånga. 2-3 meter räcker.

Passa/Fånga bollen
Nästa moment är passa bollen

 1. Be en till elev att hjälpa till. Fråga gärna efter någon som är van att fånga boll.

 2. Ställ upp eleven på vänster sida. Kalla denne fångare (eller Wide Reciever)
  Förklara att på HUT ska eleven springa 5-7 meter rakt fram (Hitta en bra markering i golvet). Vända sig om och fånga bollen. (En hitch)

 3. Fråga alla vad de ska göra om de fångat bollen. 
  (Vända sig om och springa över linjen/ta i kudden eller vad du valt som touchdown)

 4. Ge bollen till centern som lägger den på golvet

 5. Se till att Fångaren står bakom/i jämnhöjd med bollen.
  FÖRKLARA att alla i anfallet måste stå bakom bollen när spelet startar.

 6. Säg Down, set, HUT.
  - Fångaren springer upp och vänder sig om
  - Centern snappar bollen till dig
  - Du fångar bollen och kastar den till Fångaren
  - Fångaren fångar bollen, vänder sig om och springer och gör "Touchdown"/poäng.

Se till att alla förstår detta innan ni fortsätter. Kasta alltid så att personen kan fånga bollen.

FÖRKLARA - Ett pass får gå framåt och det är den som får bollen på snappen som passar framåt (liten lögn, men underlättar spelet). Den som får bollen på snappen (alltså DU) kallas för QB eller Quarterback.

Tips: Använd gärna markeringar i golvet för att underlätta.
Själv brukar jag se till att de använder "korridoren" på Badmintonplanen och den "svarta rektangeln" i ena hörnet på badmintonplanen som ställe att stanna på och vända sig om för att fånga bollen. Detta kan variera beroende på vilka markeringar du har.

Göra en HItch för att fånga boll

Springa med bollen
Nästa teknik är springa med bollen. Det går att passa och det går att ge någon bollen som springer.

 1. Kalla upp en elev till. Någon som tycker om att springa med boll eller leka kull

 2. Se till att du har bollen

 3. Ställ denne till höger om dig, 1 meter bakom, 1 meter bredvid.
  Kalla henne för "Springare"/Runningback

 4. Sträck ut handen och be honom/henne klappa handen "Rätt avstånd".

 5. Se till att "publiken" gör ett hål i mitten så att springaren kan springa i mitten. Publiken får gärna sitta ner eftersom det underlättar.

 6. Be din springare att hålla uppe armarna för att kunna ta emot bollen. Vänster arm ovanför högre arm.
  Förklara att armarna hålls så för att det ska vara lätt att placera bollen där.
  Förklara att springaren fäller ihop armarna över bollen (hålla i den) och böjer sig framåt. Demonstrera med bollen och springaren.

 7. Ge bollen till centern som placerar bollen framför sig.
  - Kontrollera att du står 2-3 meter bakom Startaren
  - Kontrollera att Fångaren står rätt och vet vad denne ska göra
  - Kontrollera att Kastaren står rätt (till höger och bakom)

 8. Säg Down (alla redo), Set, HUT
  - På HUT så springer fångaren och vänder sig om (Hitchen)
  - Startaren kastar bollen till dig (mellan sina ben)
  - Kastaren (Du) fångar bollen och ger bollen till Springaren.
  - Springaren "böjer sig" lätt framåt över bollen och springer med bollen rakt fram (Till end zone/mattan). Touchdown!!

 9. Gör en gång till, men denna gång be Springaren att springa ut på höger sida och runt publiken istället för igenom.

Tänk på - Gör detta inte för svårt. Se bara till att de verkligen förstår att det är kastaren som stoppar in bollen och att det är viktigt att hålla upp armen. Att sen springaren måste välja en väg där motståndaren inte är.

Fler Fångare - ny route - IN

 1. Kalla upp en elev till som tycker om att fånga boll. Placera denna på höger kant (jämnhöjd med bollen.)
 2. Förklara att personen ska springa en "IN" och fånga bollen. Spring 3 meter upp och sedan rakt in. Hitta gärna linjer i golvet som personen kan följa.

 3. Be personen demonstrera att denne har förstått genom att gå rätt väg. När de svänger IN, poängtera att de ska hålla uppe händerna för att fånga bollen.

 4. TESTA genom att be Startaren snappa bollen på HUT och kasta bollen till Springaren som kör IN.

 5. Ställ upp alla och förbered ett spel.
  - Startaren
  - Kastaren (DU)
  - Vänstra Fångaren
  - Springaren (förklara att Springaren springer fast denne inte får bollen, men låtsas ha bollen, alternativt springer rakt upp och väntar på bollen)
  - Högra Fångaren

 6. Se till att Startaren har bollen framför sig
  Down, set, HUT
  -  Springaren springer
  - Fångarna springer och tittar efter bollen (när de ändrat riktning)
  - Startaren snappar bollen
  - Kastaren (DU) fångar bollen och kastar den till IN fångaren (den högra)

 7. Förklara att det finns tre alternativ för kastaren i anfallet "Passa/Fånga"; Ge boll och springa. Vilket ni visat. Sen finns det en till?
  Springa själv! Fråga publiken vad det innebär och förankra att de förstår.

Publiken sitter i mitten (ljusbruna cirklar). De olika anfallarnas rutter/routes visas i pilar. Den röda färgen visar när de kan få bollen. När de ska vara redo att fånga/ha bollen.

Förklara Tackling och försvar
Nu är det dags att förklara Tackling.

 1. Förklara att nu har ni tittat på anfall. Men det finns ett försvar också. Hur ska de stoppa anfallarna? Barnen kommer troligtvis svara TACKLA.
 2. Förklara att i amerikansk fotboll stoppar försvaret anfallet genom att tacklas. Att det är ganska mycket om är tillåtet när man tacklas och att man tacklas med armar (hålla i) och axlar.

 3. VEM FÅR MAN TACKLA? Den som har bollen.

 4. Men man får INTE
  - Fälla någon... (typ vanlig fotboll)
  - Tackla med huvudet (gör illa sig själv)
  - Ta tag i ansiktsgallret (facemask)
  - Ta tag i nackkragen och dra bakåt
  Men att det är helt ok att dra någon i håret i AMERIKANSK FOTBOLL, men där har man hjälp.

Försvar och fejka (luras)
Ta fram 8 stycken gymband och håll i bollen

 1. Ta upp två elever till. Säg att de ska försvara. Placera dem på andra sidan bollen. Förslagsvis bakom publiken.
 2. Förklara att i flaggfotboll får du inte röra motståndaren när de försvarar?

 3. Fråga publiken hur de ska försvara då
  Rätt svar är: Slå ned bollen när den är i luften samt "dra i snöret" eller flaggan.
  Håll upp Gymbanden.

 4. Ge varje anfallare två gymband/lekband. Se till att de sätter fast banden i byxlinningen på var sin sida (på vänster och höger höft, inte framtill och bakåt)

 5. Förklara att försvararna ska försöka dra ett band och då fortsätter man nästa försök där.

 6. Förklara att försöket är över om bollen hamnar på golvet vid pass. Då börjar nästa försök där bollen startades förra gången.

 7. Hur hamnar bollen på golvet? Genom att Fångaren inte fångar bollen eller genom att Försvaren slår ned bollen i golvet (när den är i luften).

 8. FÖRKLARA: Anfallet har 4 försök att ta sig 10 yards (i flaggfotboll till halva plan eller göra touchdown beroende på om liten eller stor plan - se www.sportibromma.se/flaggfotboll). Går bollen i backen börjar nästa försök där man startade förra gången. Drar någon i flaggan (tacklar) fortsätter nästa försök där.

 9. VEM FÅR MAN DRA BANDET PÅ?
  Det är bara tillåtet att tackla/dra bandet på den som har bollen.

 10. FÅR MAN RÖRA MOTSTÅNDAREN? Nej, bara dra i bandet. Samma sak gäller anfallaren. Denne får heller inte röra försvararen.

 11. Ställ upp dina anfallare och dina försvarare. En försvarare försvarar vänster sida och en höger sida.

 12. Förklara vikten av att luras/fejka. Att vi i anfallet ska göra allt för att lura motståndaren. Att det gäller att ALLA gör sina uppgifter.

 13. Kontrollera att alla vet vad de ska göra. (Fångaren upp och vänta på bollen)

 14. Tala om att ni ska börja med att springa med bollen.

 15. Ställ upp alla. Kör Down, Set, HUT.
  Låtsas lämna bollen till springaren, men behåll bollen och passa istället. Enklast är att passa till Fångaren som gör hitch (till vänster).
  Förhoppningsvis fungerar det. Förklara att "Nu försökte vi lura försvaret".

 16. Lyckas spelet så fortsätt från den punkten där de spelet stannade, om det blev touchdown eller bollen gick i backen. Gör ett spel till från samma punkt.

AVSLUTA
Samla alla och se om de har några frågor. Fortsätt sedan med att visa grunderna i KASTA och FÅNGA. Alternativt dela in dem i två eller flera lag och låt dem spela flaggfotboll.

NÅGRA VIDEOS

Några exempel - Vi startar med en triple reverse fake.
Alltså Byta riktning 3 gånger fast låtsas sista gången.

Några Highlights från en ungdomsflaggliga i USA

Trick spel - Lura eller luras - Flaggfotboll ska vara kul för båda lagen!

Flaggfotboll turnering 5vs5 för 8 åringar - Highlights från finalen