Kasta och fånga boll

Kasta och Fånga boll

Kasta och fånga boll är intressant att lära sig med en amerikansk fotboll. Bollen är oval och du kastar den lite grann som ett spjut. Men i grund och botten är det samma rörelse som de flesta andra sporter. Handboll, spjut, tennis, badminton etc. Basket är dock lite annorlunda.

Utrustning: amerikansk fotboll, gympaband/lekband, (samt 1 axelskydd och 1 hjälm)
Tid: 25-30 minuter
Mål: Lära sig kasta boll.
Förberedelse: Se till att du har många bollar. Gärna små. Wilson K2 eller TDJ är mindre bollar som passar barn. K2 fungerar bra för nybörjare. TDJ är lite större och används för matcher i Sverige upp till 13 år.

Fånga bollen
För att fånga bollen börjar man långt ut, fångar bollen med fingrarna och drar den in till kroppen. Det viktiga är dock att titta på bollen, titta på bollen och sist men inte minst - titta på bollen.

 1. Välj en frivillig elev som vill fånga bollen.
 2. Ställ eleven 4-6 meter bort. Be eleven hålla upp händerna framför sig och bilda "diamanten".  Be eleven fånga bollen.

 3. Kasta bollen till eleven. Fokusera på att barnet kan fånga bollen.

 4. Be eleverna titta på bollen. Spann bollen?

 5. Be att få tillbaka bollen. Kasta en gång till och fokusera på att få spinn på bollen. Spann bollen?

Vrida på handleden - Fokus på spinnen
En amerikansk fotboll ska spinna "för att gå långt och rakt". Det få enklast genom att vrida handleden, ha luft mellan boll och hand och fullfölja kastet "mot andra benet".

 1. Be alla barn att håller armen framför sig, böjd 90 grader - Ungefär som de ska kasta dart. Be dem sträcka på armen och vrida handen utåt. Förklara att det är den snärten som ger spinnen. Se bilden nedan.

 2. Visa med "dartkast"
  (Höger ben fram, Håll uppe armen i 90 grader. Kasta genom att sträcka på armen och vrida ut handleden).

Hålla bollen för kast

Handen längre bak på bollen, fingrarna på snöret, lite luft mellan boll och handflata. Allt för att skapa spinnen.

 1. Visa hur man ska hålla bollen. Förklara gärna att du håller längre bak på bollen om du har mindre händer.
 2. Visa hur det ser ut från sidan.

Övning 1 - Spinn
Dela in barnen 3 och 3 (låt dem dela in sig själva) eller två och två om ni har många bollar. Låt dem kasta "dart kast" 2-3 meter ifrån varandra. Be dem fokusera på "spinn".  Gå runt och visa dem hur de håller i bollen och hur de kastar.

Övning 2 - Rätt fot, Rätt stans, Rätt rörelse
När de prövat att kasta ett tag visa dem rätt stans och rätt fot. Är du högerhänt så har du höger fot bak, riktar rätt med kroppen och vänster fot samt vrider på kroppen för att få kraft. Fullfölj sedan kastet mot vänster ben (Tvärtom ifall vänsterhänt).

 1. Samla barnen igen.
 2. Stå jämnfota med bröstkorgen mot det håll du ska kasta.

 3. Håll bollen med båda händerna nära kroppen (nästan vilande på bröstkorgen). Förklara att du skyddar bollen. (se bild ovan)

 4. Vrid kroppen så att du kan flytta höger fot bakåt (om högerhänt). Tala om att du riktar kroppen dit du ska kasta. Vänster sida är nu närmast dit du ska kasta. (se bild ovan).

 5. Se till att du verkligen har armbågen i axelhöjd.

 6. Ta ett par steg bakåt. Korsa vänster fot FRAMFÖR höger ben. Förklara att de gör att du kan backa, men fortfarande titta framåt.

 7. Avsluta genom att ta ett steg framåt med vänster fot, rikta vänster fot dit du ska och kasta.

  Gör om allt men backa inte denna gång.

 8. Börja jämfota, håll bollen med båda händerna, flytta höger fot bak.

 9. Flytta gärna fötterna för att visa hur "du riktar om" ifall du vill kasta någon annanstans. Vänster fot bör peka mot målet - "framåt".

 10. Tala om att det är viktigt att jobba nära kroppen och ovanför huvudet. Visa genom att vrida på överkroppen och sträcka på armen. Rakt upp ovanför huvudet.

 11. Kasta bollen. Fokusera på vridningen av överkroppen och handleden. Visa att det går att kasta "utan att ta i" med armen.

 12. Se till att fullfölja kastet ned mot vänster ben. Se till att spinnen blir bra.

 13. Be barnen att gå tillbaka och pröva själv. Ge dem max 3-5 minuter.

Drew vrider kropp och handled. Bollen spinner.
Drew vrider kropp och handled. Bollen spinner.

Teknikvideo - Drew i slow motion

Teknikvideo - Joe Montana