40 minuters lektionen

40 minuter att stå, springa, fånga och hålla boll

När du har 20-30 elever kan det vara svårt att få någon ordning. Speciellt om de är yngre. Att lära dem kasta tar för lång tid. Låt de istället lära sig stå, springa, hålla och fånga rätt.

DET GÖR INGET OM DU INTE HINNER MED ALLT!

Stå rätt och springa

 1. Ställ upp barnen i led. 3-4 i varje (blir 6-7 led) vid ena långsidan/kortsidan.

  Förklara att de ska springa till andra sidan och stanna där när du säger HUT.

 2. Visa dem Wide Receiver stans. Se till att de första står i WR stans med höger fot fram och händerna framför sig (armarna böjda i 90 grader och armbågarna nära kroppen".

 3. Säg "Down - alla i första raden ställer sig med höger fot fram"

 4. Säg "Set - gör er redo..."

 5. HUT! Alla springer...

 6. Säg "Down - alla i första raden ställer sig med höger fot fram"

 7. När alla sprungit - Gå bort till dem och låt de sedan göra med vänster fot fram tillbaka. Samma sätt.

 8. Därefter - Visa dem Cornerstans och låt dem springa baklänges. Förklara att de ska hålla sig lågt och framåtlutad så att de inte faller baklänges. Förklara att corners försvarar.

 9. 2 punktstans. Visa dem med svank och "knees over toes...".  Spring på HUT

 10. 3 punktstans. Börja med 2 punkt, flytta bak en fot lite, ned med handen.... Spring på HUT

 11. 4 punktstans. Se till att de verkligen lutar sig framåt rejält. Är ni inomhus? Ta hjälp av linjer för att få rätt avstånd. Spring på HUT....

 12. Visa sidoshuffle om du har tid.

Nu har de sprungit mycket och är redo för nästa steg.

Hålla boll, springa med boll

Ställ upp dem i tre led. Ta fram 4 bollar. Be gärna lärarna att hjälpa till att se till att "lagen" är jämna. Placera ut 3 koner på andra sidan. Se till att barnen led står mittemot varsin kon. DEn förste i varje led har en boll. Du har en boll.

Visa att bollen har två spetsar, snörning och två ränder. Tala om att de när de håller bollen så är det viktigt att skydda spetsarna. Då blir det svårare att ta bollen. Visa "Eagle (eller V tecknet), armveck, framför", visa "Eagle, armveck, framför" med andra handen. Visa hålla med båda händerna.

Kontrollera att alla elever förstått. Be dem skicka bollen bakåt till nästa så att denne får pröva på. Gör detta ganska snabbt. Men fråga efteråt "Kommer ni ihåg? Hur ska ni hålla".

Förklara att de ska köra stafett, springa runt konen, hela vägen tillbaka och sen lämna över bollen så att de inte tappar den. Säg att de startar på HUT. Säg att när de sprungit klart så sätter de sig ned.

 1. Se till att de tre första i varje led håller bollen rätt i HÖGER hand.
 2. Down, Set HUT!!!

 3. Se till att heja på dem så att de springer fort.

 4. När alla sitter ned. Fråga om de vill köra igen...

 5. Kör med vänster hand denna gång.

 6. Sen om ni hinner, kör med båda händerna.

Fånga boll
Ställ dem i två led. Du behöver minst en som kan kasta per led (du och en lärare). Är ni 3? 3 led. Det behövs 1 boll per led.

Visa bollen igen. Visa att den har en spets. Visa att den har markeringar/ränder. Visa att det blir som "en måltavla" när den snurrar. Tala om att de ska titta på spetsen och ränder när de fångar bollen.

Be den förste eleven i ett led hålla ut armarna RAKT och bilda diamanten. Be henne röra på fingrarna. Säg att du fångar bollen med fingrarna, suger in bollen och låser fast den i armvecket (se ovan). Tryck bollen in i deras "diamant" och se till att de suger in bollen, låser fast den och ger tillbaka den till dig. Gör det med ALLA elever. Låt gärna läraren hjälpa till så går det fortare.

 1. Är du inomhus? Leta gärna upp en korridor som de kan springa i. T.ex badmintonlinjerna. Förklara att de ska springa rakt fram och efter ca 2 meter se över axeln och fånga bollen när den kommer. Korta underhandskast, se till att de fortsätter springa och kasta så de kan fånga.
 2. Kör igång med HUT (Läraren får sköta sitt eget led). Se till att de tittar på bollen och så fort de fångat den. Spring tillbaka och ge den till dig.

 3. Kör så länge du orkar. Variera högt, lågt, långt etc om de blir bättre. Fokusera på att de verkligen springer hela tiden så att de inte stannar och väntar. Samt att de fångar bollen.

 4. Glöm inte att säga "Titta på bollen, Titta på bollen, Titta på bollen".

Avrundning
Sätt ned klassen framför dig och gör en avrundning, t.ex att berätta hur duktiga de varit eller det de har lärt sig. Fråga om de haft kul, om de lärt sig något. Tacka för dig. Jag brukar visa ett axelskydd och en hjälm genom att ta upp någon och låta henne pröva.

Ta emot applåderna....