QB - Komma upp från snap

21.02.2019

Barnen har generellt svårt att komma upp från under snap. Hur ska vi lösa det på ett roligt sätt?

Förberedelse: Alla barn har en boll. Se till att du har två linjer att arbeta med. Max 5 yard emellan.

 1. Be dem lägga ned bollen på första linjen. (Snörena uppåt.)
 2. Be dem ställa sig framför bollen med böjda knän.
  På HUT....

 3. De böjer sig ned och plockar upp bollen och backar så snabbt de kan till andra linjen.

 4. Repetera

Coach tips:

 • Justera efterhand. Finns ingen anledning att "lära rätt" i början. Fokusera på kul och vara snabbt. De ska lära sig att komma upp fort!!!

 • Se till att de riktar sidan av kroppen dit de ska kasta (framåt

Efterhand (utgår alltid från högerhand, tvärtom för vänster)

 • Se till att de har rätt fot bak (vänster fot för högerhänta) när de väntar på snappen

 • Se till att de har höger hand ovanför och vänster hand nedanför (högerhänt) när de plockar upp bollen.

 • Se till att de äter smörgåsen när de går bakåt (håller bollen med båda händerna som en sub)

 • Få de att böja på knäna på set så att de når bollen.

 • Första steget med höger långt, korsa "FRAMFÖR" med vänster. Höger, vänster framför, höger tills de passerar linjen.

 • Till sist: Lär dem att ta ett steg fram med Vänster fot när de "kastar" bollen. Foten ska vara riktad dit de ska kasta...