Skaderapport

Skaderapport

Här rapporterar ni in skador till klubben vårt interna säkerhetsarbete.

Skador i amerikansk fotboll förekommer eftersom vi håller på med en kontaktsport. Men för många typer av skador är skaderisken betydligt lägre än andra sporter. Andra skador är mer vanligt förekommande och de är dessa som framförallt vi arbetar med att risk reducera eller ta bort helt.

Vårt "safety" arbete är till för att minska risken för skada genom ständig förbättring av träningsmetoder, teknik, utrustning och matchning. Vi lär oss hela tiden och genom uppföljningen får vi också kontroll på vad vi behöver förbättra och hur vi ska förbättra det.

Tänk på att alla spelare är försäkrade via Folksam. Du kan finna mer information om försäkringen här.

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/amerikansk-fotboll

Rehabiliteringen brukar vara mycket bra och professionell även för mindre skador som rejäla stukningar.

Det är föräldrarna som i första hand ska rapportera in skadan till Folksam.